Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego członkiem Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals