Ważne badania naukowców z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW nad wirusami zwierzęcymi