Otwarcie Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

Z Tanzanii do SGGW

Eksperci z zakresu medycyny nuklearnej odwiedzili Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW

Światowej sławy ekspert w Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW