Nagroda Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych dla studenta SGGW