SGGW przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni