Dofinansowanie działalności kół naukowych SGGW – nabór wniosków