Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGGW profesorowi Leszkowi Żukowskiemu