Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych, wręczenie odznaczeń