Wynalazek z SGGW, który umożliwia wzrost drzew i krzewów w zabetonowanych strefach europejskich miast