Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz dyplomów doktorom habilitowanym i promocji doktorów