SGGW dołączyła do konsorcjum UNIgreen – The Green European University