Edukacyjny las do pochłaniania pyłów zawieszonych i wychładzania miejskiej wyspy ciepła na terenie szkoły

W Instytucie Inżynierii Mechanicznej SGGW otwarto Laboratorium Konwersji Biomasy

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR z udziałem ekspertów z SGGW