Katarzyna Samborska w Radzie Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie