Naukowcy z SGGW wdrażają koncepcję Smart Villages w województwie mazowieckim

XIII Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe, pt. Wyzwania współczesnych finansów – ryzyka, strategie, perspektywy