Prof. dr hab. Henryk Runowski doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Konferencja naukowa na temat przemian w rolnictwie