Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jimmiemu Mazurkiewiczowi