SGGW zbada wpływ chemikaliów na człowieka i środowisko