Hubert Grel ze Szkoły Doktorskiej SGGW laureatem programu “Perły Nauki”