NABÓR OTWARTY: 2nd ASEF Higher Education Innovation Laboratory

Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW rozpoczął prace nad wysokowydajną pompą ciepła