Badacze z SGGW opracowali technologię odzysku ciepła odpadowego wykorzystywanego w produkcji folii z surowców pochodzących z recyklingu

Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW rozpoczął prace nad wysokowydajną pompą ciepła