Instytut Inżynierii Mechanicznej SGGW rozpoczął prace nad wysokowydajną pompą ciepła