Jubileuszowy Koncert Ludowego Zespołu Artystycznego Promni