Jubileusz 70-lecia Wydziału Ekonomicznego SGGW

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych pracownikom SGGW

Jubileusz 70-lecia Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt