Katarzyna Specjalska – Rising Star Umiędzynarodowienia 2024