Dofinansowanie działalności kół naukowych SGGW – nabór wniosków

Dofinansowanie dla kół naukowych działających w SGGW

Ambitny projekt studentów SGGW