Szczodry wieczór, Królu niebieski. Koncert bożonarodzeniowy