Konferencja naukowa na temat przemian w rolnictwie

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Weterynarii 

Konferencja naukowa na temat przekształceń własnościowych w rolnictwie