VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Weterynarii 

Konferencja naukowa na temat przekształceń własnościowych w rolnictwie