Jubileusz 70-lecia Wydziału Ekonomicznego

Konferencja “PROM. Krótkie wyjazdy, wielkie możliwości”

Konferencja “Partnerstwo w systemie oświatowym”

Konferencja „Żywność, żywienie, rynek. Innowacje w nauce i praktyce”

Partnerstwo instytucjonalne w kształtowaniu zachowań żywieniowych w trosce o zdrowie publiczne. Konferencja dedykowana Panu Profesorowi Stanisławowi Bergerowi w 100-lecie urodzin

Międzynarodowa konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia Pana Profesora Bogdana Klepackiego

XVIII Dzień Ziemniaka – konferencja

Granice niepewności – konferencja

Współpraca w sieci ELLS i sukcesy studentów SGGW na arenie międzynarodowej

Konferencja Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich