„Zootechnika i Akwakultura – dobre praktyki”

XVIII Konferencja z cyklu Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Konferencja „Zmiana społeczna oczami młodych”

Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. Sesja naukowa

Jubileusz 70-lecia Wydziału Ekonomicznego

Konferencja “PROM. Krótkie wyjazdy, wielkie możliwości”

Konferencja “Partnerstwo w systemie oświatowym”

Konferencja „Żywność, żywienie, rynek. Innowacje w nauce i praktyce”

Partnerstwo instytucjonalne w kształtowaniu zachowań żywieniowych w trosce o zdrowie publiczne. Konferencja dedykowana Panu Profesorowi Stanisławowi Bergerowi w 100-lecie urodzin

Międzynarodowa konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia Pana Profesora Bogdana Klepackiego