Partnerstwo instytucjonalne w kształtowaniu zachowań żywieniowych w trosce o zdrowie publiczne. Konferencja dedykowana Panu Profesorowi Stanisławowi Bergerowi w 100-lecie urodzin

Międzynarodowa konferencja z okazji Jubileuszu 70-lecia Pana Profesora Bogdana Klepackiego

XVIII Dzień Ziemniaka – konferencja

Granice niepewności – konferencja

Współpraca w sieci ELLS i sukcesy studentów SGGW na arenie międzynarodowej

Konferencja Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich

Operacyjny wymiar digitalizacji

Zaproszenie do udziału w konferencji “Na ważny temat” 2021

Studencka Konferencja Naukowa Euroligue for Life Sciences (ELLS) za nami

SGGW gospodarzem konferencji EUROLIGI