SGGW rozwija naturalne sposoby konserwowania żywności