Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelnie Rolniczych i Przyrodniczych w SGGW

Rektor SGGW uczestniczył w posiedzeniu KRURiP

Posiedzenie KRURiP w SGGW