Rektor SGGW uczestniczył w posiedzeniu KRURiP

Posiedzenie KRURiP w SGGW