Badania nad wpływem człowieka na miejskie ekosystemy leśne