“Legionella pneumophila” pod okiem naukowców z SGGW