Profesor Leszek Żukowski – uczestnik Powstania Warszawskiego

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa SGGW profesorowi Leszkowi Żukowskiemu