Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

Naukowcy SGGW opracowują koncepcję Smart Villages Mazowsza