Prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański z nagrodą MEiN za całokształt dorobku naukowego