SGGW i Miasto Stołeczne Warszawa zawarły porozumienie o współpracy