Międzynarodowe spotkanie studentów na temat równość płci w nauce