Prof. dr hab. Zdzisław Gajewski otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

Kierunek Architektura Krajobrazu z prestiżową akredytacją IFLA

Prof. Piotr Szeleszczuk z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW wyróżniony „Złotą odznaką PZHGP”

Wyróżnienie Polish Graphic Design Awards dla SGGW

Prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański z nagrodą MEiN za całokształt dorobku naukowego