O przyszłości młodych w nauce na otwartym posiedzeniu RMN

Nagrody dla badaczy za osiągnięcia naukowe

Dr hab. Mikołaj Piniewski, prof. SGGW otrzymał finansowanie z NCN w ramach PRELUDIUM BIS 5

Aktywność medialna naukowczyń i naukowców z SGGW w 2023 roku

Sukces kanału NAUKA / SCIENCE SGGW

Ogłoszenie Wyników 6 listy rankingowej konkursu MINIATURA 7

Naukowcy z SGGW w Radzie Doskonałości Naukowej

Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku dietetyka

Kim jest człowiek? Naukowcy szukają odpowiedzi

Otwarte Laboratoria SGGW zapisz się na zajęcia