Szkoła Doktorska SGGW wśród zwycięzców programu STER

NABÓR DO PROGRAMU – wymiana osobowa w ramach współpracy bilateralnej

KONKURS WNIOSKÓW – Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

Nowe oznakowanie kampusu SGGW

Solidarni z Białorusią

PROM – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór uzupełniający