Ekspertki z SGGW w Krajowym Zespole ds. Umiędzynarodowienia

Spotkanie UNIgreen – UA w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SGGW na Konferencji EAIE

Konferencja “PROM. Krótkie wyjazdy, wielkie możliwości”

NABÓR do Programu Polskie Powroty NAWA 2023

Nowa koncepcja architektoniczna WePoint

OTWARTY nabór wniosków – program Bekker NAWA

Nowe oznakowanie WePoint

SGGW dzięki środkom NAWA wspiera ukraińskie uczelnie

WePoint – Zaproszenie do udziału w ankiecie