SGGW beneficjentem programu „Welcome to Poland 2021”

Operacyjny wymiar digitalizacji

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

PROM – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór uzupełniający

„Solidarni z Białorusią” – trwa nabór wniosków do programu NAWA

Szkoła Doktorska SGGW wśród zwycięzców programu STER

NABÓR DO PROGRAMU – wymiana osobowa w ramach współpracy bilateralnej

KONKURS WNIOSKÓW – Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą

Nowe oznakowanie kampusu SGGW

Solidarni z Białorusią