Dr hab. Mikołaj Piniewski, prof. SGGW otrzymał finansowanie z NCN w ramach PRELUDIUM BIS 5

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22