Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz dyplomów doktorom habilitowanym i promocji doktorów

Wręczenie odznaczeń państwowych pracownikom SGGW

Profesor Wiesław Bielawski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Profesor Krystyna Gutkowska odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Profesor Kazimierz Tomala odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski