O przyszłości młodych w nauce na otwartym posiedzeniu RMN

Dr Olga Witkowska-Piłaszewicz przewodniczącą Rady Młodych Naukowców