Pierwszy Orientation Day. Spotkanie na Wydziale Rolnictwa i Ekologii