Program Horyzont 2020 – aktywność naukowców SGGW i dalsze perspektywy

Studentka SGGW laureatką nagrody