Przedstawiciele SGGW w Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Absolwent SGGW laureatem konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich

Naukowcy z SGGW w Komitecie ds. Kryzysu Klimatycznego PAN

Współpraca uczelni, PAN oraz MKiŚ w walce z suszą