Profesor Krzysztof Anusz członkiem nowo powołanej Państwowej Rady Ochrony Przyrody przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska