SGGW zbada wpływ chemikaliów na człowieka i środowisko

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego członkiem Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals