Prof. dr hab. Piotr Stypiński Honorowym Prezydentem Europejskiej Federacji Łąkarskiej